Aktualności

UWAGA!

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem informuje, że rodzice, prawni opiekunowie od dnia 28.03. 2017r dokonują zapisu dziecka do klasy I na rok szkolny 2017/2018 w sekretariacie szkolnym.

Wniosek do pobrania:

Karta_zapisu_dziecka_-_odwod_2017.2018.doc

 

 

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od 6 marca do 24 marca 2017 roku trwał będzie nabór dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do Samorządowego Przedszkola w Miąsem. 

 

Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.

 

Wniosek_o_przyjecie_do_Samorzadowego_Przedszkola_w_Miasem_2017.2018.docx

Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_oddzialu_przedszkolnego_2017.2018.doc

Oswiadczenie_-_rodzic_samotnie_wychowujacy_dziecko_2017.2018.doc

 

Proszę o dostarczenie następujących dokumentów wraz z wnioskami:

  • Odpis aktu urodzenia
  • Dokument z PESELEM

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA 2017/2018

 

 Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6 - 24 marca 2017 r.

13 - 21 kwietnia 2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe

27 - 28 marca 2017 r.

26 kwietnia 2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5 kwietnia 2017 r.

28 kwietnia 2017 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

6 - 10 kwietnia 2017 r.

8 maja 2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 kwietnia 2017 r.

10 maja 2017 r.

WIADOMOŚCI

KONTAKT

  • Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem
    05-240 Miąse
    ul. Kardynała Wyszyńskiego 44
  • tel. (029) 757 30 50
    fax. (029) 757 30 50

GALERIA ZDJĘĆ