Informacje o programie Regulamin projektu

Program Comenius

Informacje o programie

    

 

„Europe: together, our school, our future…”,

czyli program Comenius w Gimnazjum w Miąsem

 

         Po raz pierwszy na terenie gminy Tłuszcz, dzięki przychylności Burmistrza pana Pawła Marcina Bednarczyka, realizowany będzie program Comenius, którego głównym celem jest tworzenie międzynarodowych projektów edukacyjnych promujących naukę języków obcych, przedmiotów z zakresu nauk humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych oraz kształtowanie nowoczesnych postaw obywatelskich, a także promowanie kontaktów między różnymi kulturami. Projekt rozpoczął się 1 sierpnia 2013 r. i będzie trwał do 31 lipca 2015 r.

         Na realizację wszystkich zaplanowanych działań otrzymaliśmy grant w wysokości 20 000 euro. Pieniądze przekazała nam Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która sprawuje pieczę nad programem „Uczenie się przez całe życie”, w skład którego wchodzi program Comenius. W przedsięwzięcie zaangażowali się chętni uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych i nauczyciele. Ich pracę będzie koordynować nauczycielka języka angielskiego pani Ewa Babis. W projekcie, oprócz Polski, bierze udział dziesięć szkół
z ośmiu krajów: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Turcji, Chorwacji, Słowacji. Podczas realizacji poszczególnych zadań będziemy poszerzali wiedzę o kulturze, historii, tradycjach i życiu codziennym mieszkańców Europy.

         Tytuł projektu brzmi: „EUROPE: TOGETHER, OUR SCHOOL, OUR FUTURE” („Europa: razem, nasza szkoła, nasza przyszłość”). W ramach działań będziemy m.in. organizowali dni poświęcone krajom biorącym udział w projekcie, tworzyli książkę opisującą mity, tradycje i zwyczaje charakterystyczne dla naszego kraju, kręcili filmy dotyczące życia codziennego czy czasu wolnego. Będziemy także mieli okazję współpracować z uczniami
z europejskich szkół. Największą  atrakcją dla uczestników programu Comenius będą zapewne wyjazdy zagraniczne, podczas których będziemy mogli poznać swoich rówieśników z różnych krajów. Pierwszy wyjazd do Niemiec, na który czekamy z niecierpliwością, odbędzie się już w styczniu 2014 r. Pojadą na niego uczniowie najbardziej zaangażowani
w prace nad projektem.

         Natomiast już w listopadzie koordynator projektu i dyrektor szkoły, pani Maria Suchocka, wezmą udział w spotkaniu w Ankarze. Wspólnie z przedstawicielami wszystkich szkół uczestniczących w projekcie, będą analizować, uzupełniać i dopracowywać plan działania na kolejne dwa lata. 

WIADOMOŚCI

KONTAKT

  • Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem
    05-240 Miąse
    ul. Kardynała Wyszyńskiego 44
  • tel. (029) 757 30 50
    fax. (029) 757 30 50

GALERIA ZDJĘĆ